Voorwaarden

Algemene voorwaarden
U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van By Your bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door By Your; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.

Herroepingsrecht

Voor de Europese consumentenwet geldt een wettelijk vastgelegde herroepingsrecht van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van uw bestelling/order datum.  Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen per post of een e-mailbericht naar info@yyour.nl

Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

By Your | Your Moodies
Raamstraat 33 B 
1016 XL AMSTERDAM

Nederland

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van By Your per e-mail een orderbevestiging. Dit is tevens uw factuur.

Betalingen kunnen geschieden door:

- door het totaal bedrag over te maken op RABOBANK rekening: NL43RABO 01602 80 044 t.n.v. Your Moodies te Amsterdam o.v.v. uw bestelnummer, BIC: RABONL2U

- via  PayPal ( CREDIT KAART )

 

* Gratis verzendkosten vanaf 75,00 euro. Alleen in Nederland.

* Gratis verzendkosten vanaf 100,00 euro voor zendingen naar: België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland & UK .

 

Aanbieder

By Your  |  YOUR Moodies, Raamstraat 33 B, 1016 XL  AMSTERDAM

(KvK Amsterdam: 34208149 Amsterdam)


Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

YOUR Moodies | By Your
Raamstraat 33 B
1016 XL AMSTERDAM

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.